XVIII SESJA RADY GMINY BABIAK

w dniu 2020-09-30, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

3.Przyjęcie Protokołu nr XVII/20 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr XVII/20 poprzedn...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Wystąpienia zaproszonych gości.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2020-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w miejscowości Kiejsze.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawien...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Polonisz i Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nier...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Janowice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieru...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w miejscowości Polonisz w drodze przetargu.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieru...)

13.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok

14.Wnioski i zapytania radnych.

15.Wnioski i zapytania sołtysów.

16.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

17.Wolne wnioski i informacje.

18.Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Babiak.