XVII SESJA RADY GMINY BABIAK

w dniu 2020-08-05, godz. 11:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Prezentacja porządku obrad Sesji.

3.Przyjęcie Protokołu nr XVI/20 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr XVI/20 poprzednie...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6. Wystąpienia zaproszonych gości.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2020-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Babiak na rok szkolny 2020/2021.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia śre...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie planu nadzoru nad klubami dziecięcymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie planu nadzoru...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za opiekę nad dziećmi oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Gminnym Klubie Dziecięcym „Miś” w Babiaku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wysokości op...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Osówie stanowiącej własność Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brdów stanowiącej własność Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bogusławice stanowiącej własność Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bogusławice stanowiącej własność Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lucynowo stanowiącej własność Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Babiak).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Bogusławice).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Bogusławice- Nowiny).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Brdów).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Brzezie).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Dębno Królewskie).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Dębno Poproboszczowskie).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Góraj).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Janowice).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Korzecznik- Podlesie).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

28.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Korzecznik- Szatanowo).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

29.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Lichenek).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

30. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Lipie Góry).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania...)

31.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Lubotyń).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

32.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Maliniec).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

33. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Mchowo).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania...)

34.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Mostki- Kolonia).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

35.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Nowiny Brdowskie).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

36.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Osówie).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

37. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Ozorzyn).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania...)

38.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Podkiejsze).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

39. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Polonisz).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania...)

40. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Psary).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania...)

41.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Radoszewice).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

42. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Stare Morzyce).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania...)

43. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Stypin).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania...)

44.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Wiecinin).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

45. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole(Zakrzewo).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania...)

46. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Zwierzchociny).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania...)

47.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Żurawieniec).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

48. Wnioski i zapytania radnych.

49.Wnioski i zapytania sołtysów.

50.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

51.Wolne wnioski i informacje.

52. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Babiak.