XV SESJA RADY GMINY BABIAK

w dniu 2020-04-17, godz. 13:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

3.Przyjęcie Protokołu nr XIV/20 poprzedniej sesji Rady Gminy

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr XIV/20 poprzednie...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Wystąpienia zaproszonych gości.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2020-2030.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2020 pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Mchowie”, będącego częścią zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Babiak – etap V …”

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przekazania d...)

11.Wnioski i zapytania radnych.

12.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

13.Wolne wnioski i informacje.

14.Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Babiak.