XIII Sesja Rady Gminy Babiak

w dniu 2020-01-31, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

3.Przyjęcie Protokołu nr XII/20 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Głosowanie za przyjęciem Protokołu nr XI...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania z...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Głosowanie nad przyjęciem informacji Prz...)

6.Wystąpienia zaproszonych gości.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2020-2030.

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie Królewskim.

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku.

Głosowanie (Głosowanie nad odjęciem uchwały w sprawi...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Babiaku.

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Babiak.

Głosowanie (Głosowanie nad podjęciem uchwały w spraw...)

14.Wnioski i zapytania radnych.

15.Wnioski i zapytania sołtysów.

16.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

17.Wolne wnioski i informacje.

18.Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Babiak.