IX Sesja Rady Gminy Babiak

w dniu 2019-08-09, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

3.Przyjęcie Protokołu nr VIII/19 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr VIII/19 poprzedni...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Wystąpienia zaproszonych gości.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2019-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego w 2019 roku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej w Lubotyniu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia do...)

11.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/93/15 Rady Gminy Babiak z dnia 9 grudnia 2015 r.- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr...)

12.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/150/16 Rady Gminy Babiak z dnia 3 sierpnia 2016r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Dębno Królewskie stanowiącej własność Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dębno Królewskie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zbycia zabudo...)

16.Wnioski i zapytania radnych.

17.Wnioski i zapytania sołtysów.

18.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

19.Wolne wnioski i informacje.

20.Zamknięcie obrad IX Sesji Rady Gminy Babiak.