VIII Sesja Rady Gminy Babiak

w dniu 2019-06-28, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Poprawka treści punktu 10a i zmiana nume...)Głosowanie (Poprawka treści punktu 10b i zmiana nume...)

3.Przyjęcie Protokołu nr VII/19 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr VII/19 poprzednie...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Wystąpienia zaproszonych gości.

7.Informacja o stanie sanitarno-epidemiologicznym Gminy Babiak.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2019-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu dla zaopiniowania kandydata na ławnika.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie powołania zes...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2018 rok

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzeni...)

12.Wnioski i zapytania radnych.

13.Wnioski i zapytania sołtysów.

14.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Babiak.