VI Sesja Rady Gminy Babiak

w dniu 2019-04-26, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

3.Przyjęcie Protokołu nr V/19 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr V/19 poprzedniej...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Wystąpienia zaproszonych gości.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2019-2028.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2019 pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej Ozorzyn G-492547- etap II o długości 0,137 km i drogi gminnej Brdów – Ostrowy G-492540 – etap II o długości 0,638 km „

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Brdowie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie nadania imien...)

11.Przyjęcie Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.

Głosowanie (Przyjęcie Sprawozdania z realizacji prog...)

12.Wnioski i zapytania radnych.

13.Wnioski i zapytania sołtysów.

14.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

15.Wolne wnioski i informacje.

16.Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Babiak.