V Sesja Rady Gminy Babiak

w dniu 2019-03-29, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Wyłączenie punktu nr. 7. Podjęcie uchwał...)

3.Przyjęcie Protokołu nr IV/18 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr IV/18 poprzednie...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Wystąpienia zaproszonych gości.

7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/216/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/217/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bogusławice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/218/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bogusławice-Nowiny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/219/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Brdów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/220/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Brzezie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/220/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Brzezie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/222/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Dębno Poproboszczowskie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/223/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Góraj.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/224/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Janowice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/225/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Korzecznik- Podlesie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/226/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Korzecznik-Szatanowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/227/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lichenek.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/228/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lipie Góry.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/229/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lubotyń.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

22.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/230/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Maliniec.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

23.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mchowo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

24.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/232/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mostki- Kolonia.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

25.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/233/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Nowiny Brdowskie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

26.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/234/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Osówie.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

27.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/235/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Ozorzyn.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

28.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/236/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Podkiejsze.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchw...)

29.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/237/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Polonisz.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

30.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/238/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Psary.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

31.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/239/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Radoszewice.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

32.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/240/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stare Morzyce.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

33.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/241/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Stypin.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

34.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/242/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wiecinin.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

35.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/243/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zakrzewo.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

36.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/244/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Zwierzchociny.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

37.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXIII/245/09 Rady Gminy Babiak z dnia 25 września 2009 roku w sprawie nadania Statutu Sołectwu Żurawieniec.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwał...)

38.Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie programu opie...)

39.Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków - rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie poboru podat...)

40.Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłat...)

41.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do uchylenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Budownictwa Mieszkaniowego przy ul. Zielonej w Babiaku, przyjęty uchwałą Nr XIII/67/03 Rady Gminy Babiak z dnia 29 sierpnia 2003 r

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpieni...)

42.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do uchylenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Budownictwa Mieszkaniowego w Stefanowie (sołectwo Żurawieniec), gmina Babiak, przyjęty uchwałą Nr XIII/68/03 Rady Gminy Babiak z dnia 29 sierpnia 2003 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

43.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do uchylenia częściowej zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wsi Babiak, przyjętej uchwałą Nr XX/120/2000 Rady Gminy Babiak z dnia 31 marca 2000 r.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia...)

44.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nie...)

45.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu trzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babiak

Głosowanie (Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w...)

46.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XII/93/15 Rady Gminy Babiak z dnia 9 grudnia 2015r.- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał...)

47.Wnioski i zapytania radnych.

48.Wnioski i zapytania sołtysów

49.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

50.Wolne wnioski i informacje.

51.Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Babiak.