XXIX Sesja Rady Gminy Babiak

w dniu 2021-11-26, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wprowadzenia do por...)

3.Przyjęcie Protokołu nr XXVIII/21 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr XXVIII/21 poprze...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Wystąpienia zaproszonych gości.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2021 – 2031.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia roc...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie określenia wz...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gm...)

13.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Grądów Brdowskich, gmina Babiak w przedmiocie nadania nazw ulic drogom gminnym i drodze wojewódzkiej nr 263.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzen...)

14.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kolonii od Babiaka, gmina Babiak w przedmiocie nadania nazw ulic drogom gminnym.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzen...)

15.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kolonii od Bugaja, gmina Babiak w przedmiocie nadania nazw ulic drogom gminnym i drodze wojewódzkiej nr 263.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzen...)

16.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Ostrowów Brdowskich, gmina Babiak w przedmiocie nadania nazw ulic drogom gminnym i drodze wojewódzkiej nr 263.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzen...)

17.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Bagna, gmina Babiak w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z Bagno (część wsi Lubotyń) na Bagno (kolonia).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzen...)

18.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Brzezia Gałeckiego, gmina Babiak w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z Brzezie Gałeckie (część wsi Brzezie) na Brzezie Gałeckie (kolonia).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzen...)

19.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Brzezia - Smólkowa, gmina Babiak w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z Brzezie - Smólkowo (część wsi Brzezie) na Brzezie - Smólkowo (wieś).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzen...)

20.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kawęczyna, gmina Babiak w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z Kawęczyn (część wsi Lubotyń) na Kawęczyn (wieś).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzen...)

21.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Poddębna, gmina Babiak w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z Poddębno (część wsi Podkiejsze) na Poddębno (wieś).

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzen...)

22.Podjęcie chwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania przekraczajacego zakres zwykłego zarządu

Głosowanie (Podjęcie chwały w sprawie wyrażenia zgod...)

23. Wnioski i zapytania radnych.

24.Wnioski i zapytania sołtysów.

25.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

26.Wolne wnioski i informacje.

27.Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Babiak.