XXVII Sesja Rady Gminy Babiak

w dniu 2021-09-29, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie wycofania z porządk...)

3.Przyjęcie Protokołu nr XXVI/21 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr XXVI/21 poprzedni...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2021 – 2031.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną i Gminę Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wys...)Głosowanie (Głosowanie nad wnioskiem formalnym dotyc...)Głosowanie (Głosowanie w sprawie propozycji kwoty 25...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie organizacji w...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Babiak organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia pr...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości w miejscowości Brdów.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieru...)

12.Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2020 rok.

13.Wnioski i zapytania radnych.

14.Wnioski i zapytania sołtysów.

15.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

16.Wolne wnioski i informacje.

17.Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Babiak.