XXVI SESJA RADY GMINY BABIAK

w dniu 2021-08-27, godz. 12:00

1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

Głosowanie (Wprowadzenie do obrad punktu dotyczącego...)

3.Przyjęcie Protokołu nr XXV/21 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr XXV/21 poprzedni...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2021 – 2031.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Babiak na rok szkolny 2021/2022.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia śre...)

9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie dopłat do ta...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia lokalu użytkowego położonego w miejscowości Góraj.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia lok...)

11.Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Babiak.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawien...)

12.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Brdowskiej.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

13.Wnioski i zapytania radnych.

14.Wnioski i zapytania sołtysów.

15.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

16.Wolne wnioski i informacje.

17.Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Babiak.