XXIII Sesja Rady Gminy Babiak

w dniu 2021-04-28, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad Sesji.

3.Przyjęcie Protokołu nr XXII/21 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr XXII/21 poprzedn...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2031.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wielol...)

7.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia...)

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Babiak stanowiącej własność Gminy.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgo...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie programu opie...)

10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej przez T. G. dotyczącej poparcia „Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego”.

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia...)

11.Wnioski i zapytania radnych.

12.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

13.Wolne wnioski i informacje.

14.Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Babiak.