XXI Sesja Rady Gminy Babiak

w dniu 2021-01-27, godz. 12:00

1.Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Prezentacja porządku obrad sesji.

Głosowanie (Głosowanie w sprawie prowadzeniu punktu...)

3.Przyjęcie Protokołu nr XX/20 poprzedniej sesji Rady Gminy.

Głosowanie (Przyjęcie Protokołu nr XX/20 poprzednie...)

4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.

Głosowanie (Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy...)

5.Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

Głosowanie (Informacja Przewodniczącego Rady o dział...)

6.Wystąpienia zaproszonych gości.

7.Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2021-2031:

a)przedstawienie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z uzasadnieniem

b)przedstawienie opinii stałych komisji Rady

c)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

d)przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

e)dyskusja nad proponowanymi przez Wójta autopoprawkami, ich przegłosowanie

Głosowanie (Dyskusja nad proponowanymi przez Wójta a...)

f)podjęcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z przyjętymi poprawkami

Głosowanie (podjęcie uchwały Wieloletniej Prognozy F...)

8.Uchwalenie budżetu Gminy Babiak na 2021 rok:

a)przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem

b)przedstawienie opinii stałych komisji Rady

c)przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

d)ustosunkowanie się Wójta do uwag, zastrzeżeń i wniosków

e)przedstawienie ewentualnych autopoprawek do projektu budżetu

f)dyskusja nad proponowanymi przez Wójta autopoprawkami, ich przegłosowanie

Głosowanie (dyskusja nad proponowanymi przez Wójta a...)

g)dyskusja nad wnioskami zgłoszonymi przez komisje, radnych oraz ich przegłosowanie

h)podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyjętymi poprawkami

Głosowanie (podjęcie uchwały budżetowej wraz z przyj...)

9.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody

Głosowanie (Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia...)

10.Sprawozdania roczne z posiedzeń stałych komisji Rady Gminy Babiak za 2020 rok.

Głosowanie (Sprawozdania roczne z posiedzeń stałych...)

10.Wnioski i zapytania radnych.

11.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

12.Wolne wnioski i informacje.

13.Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Babiak.